Tuyển kế toán trưởng (yêu cầu kinh nghiệm)

1.cong-ty-co-phan-duoc-pham-thien-tue-tuyen-dung

Quick Summary

 • Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Thiên Tuế là công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất, phân phối nguyên liệu dược liệu, cao dược liệu và chiết xuất thảo dược cho sản xuất Thực phẩm chức năng, Thuốc thú y, Thuốc thủy sản, Thức ăn thủy sản và Thức ăn chăn nuôi hàng đầu Việt Nam.
 • Tuần cuối hàng tháng lưu ý kế Toán Tổng Hợp kiểm tra lại phần hành kế toán của các Kế Toán Viên để chuẩn bị lập báo cáo tài chính tháng.
 • Căn cứ các thông tin, số liệu phục vụ cho việc kiểm tra, kiểm soát trên sổ nhật ký hoạt động hàng ngày để cập nhật trên sổ tay theo dõi giải quyết và phân tích các nội dung lưu ý trình Ban Giám Đốc có ý kiến chỉ đạo giải quyết.
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Thiên Tuế là công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất, phân phối nguyên liệu dược liệu, cao dược liệu và chiết xuất thảo dược cho sản xuất Thực phẩm chức năng, Thuốc thú y, Thuốc thủy sản, Thức ăn thủy sản và Thức ăn chăn nuôi hàng đầu Việt Nam.Nếu bạn muốn gia nhập đại gia đình Dược Phẩm Thiên Tuế để lãnh đạo và phát triển bản thân, đồng thời đóng góp các giá trị trong một môi trường làm việc năng động, lấy con người làm trung tâm, thì cơ hội việc làm dưới đây là dành cho bạn:

1. Thông tin chung

2. Thông tin tuyển dụng

 • Vị trí tuyển dụng: Kế toán trưởng (Chief Accountant).
 • Bộ phận: Kế toán.
 • Số lượng tuyển dụng: 1 nhân sự.
 • Địa điểm làm việc: tại văn phòng công ty.
 • Thời gian làm việc: từ thứ hai đến sáng thứ 7, từ 08:00 đến 17:00 (nghỉ trưa 90 phút từ 12:00 đến 13:00), riêng sáng thứ 7 làm việc từ 08:00 đến 11:00 (chủ yếu là lên công ty để họp tổng kết tuần làm việc và trao đổi kế hoạch làm việc cho tuần tiếp theo).

3. Mô tả công việc

3.1. Công việc đầu tháng

 • Nhận và kiểm tra báo cáo tài chính tháng liền kề trước đó.
 • Tóm tắt tình hình thực hiện tháng trước (những vấn đề đã thực hiện và còn tồn tại).
 • Chuẩn bị và phổ biến kế hoạch thực hiện trong tháng.

3.2. Công việc hàng ngày

 • Kiểm tra, ký tên bảng kê số dư tài khoản tiền gửi và ghi nhận trên sổ nhật ký.
 • Tập hợp các khoản chi, kiểm tra các khoản chi, đối chiếu tổng cộng số dư tiền mặt, tiền gửi, cân đối và giải quyết các khoản thu,chi.
 • Kiểm tra các khoản công nợ phải thu, dự thu, phân công liên hệ khách hàng để đối chiếu công nợ phải thu hoặc đòi nợ.
 • Ghi nhận các thông tin, số liệu phục vụ cho việc kiểm tra, kiểm soát trên sổ nhật ký hoạt động hàng ngày.

3.3. Công việc hàng tuần

 • Căn cứ các tài liệu liên quan như nêu trên lập báo cáo tuần và dự họp giao ban sáng thứ hai hàng tuần.
 • Tuần cuối hàng tháng lưu ý kế toán thuế kiểm tra lại chứng từ khai thuế VAT cho tháng đang hoạt động để chốt dữ liệu thuế tháng.
 • Tuần cuối hàng tháng lưu ý kế Toán Tổng Hợp kiểm tra lại phần hành kế toán của các Kế Toán Viên để chuẩn bị lập báo cáo tài chính tháng.
 • Căn cứ các thông tin, số liệu phục vụ cho việc kiểm tra, kiểm soát trên sổ nhật ký hoạt động hàng ngày để cập nhật trên sổ tay theo dõi giải quyết và phân tích các nội dung lưu ý trình Ban Giám Đốc có ý kiến chỉ đạo giải quyết.

3.4. Chức trách

 • Tổ chức ghi chép tính toán và phản ánh chính xác, trung thực, kịp thời, đầy đủ toàn bộ tài sản của Công ty.
 • Lập, tổng hợp đầy đủ và gửi đúng hạn báo cáo kế toán, thống kê và quyết toán tài chính của Công ty theo chế độ qui định.
 • Tổ chức việc hiện đại hóa công tác kế toán, tổ chức xây dựng và kiểm soát tuân thủ qui trình, qui định về tài chính sao cho hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí.
 • Hướng dẫn, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ kế toán cho nhân viên của phòng, thiết lập quy trình, biểu mẫu kế toán để đảm bảo nghiệp vụ theo kịp sự phát triển kinh doanh của công ty và theo đúng quy định của các cơ quan liên quan.
 • Chịu trách nhiệm về tính minh bạch, chuẩn xác của số liệu kế toán.
 • Tổ chức thực hiện quy trình, nghiệp vụ kế toán đáp ứng cho công tác kiểm toán hàng năm.
 • Thiết lập quan hệ với các cơ quan liên quan như: Thuế quan, ngân hàng. .v…v để kịp thời cập nhật nhưng yêu cầu, chính sách mới nhằm ứng vào thực tế.
 • Xây dựng hệ thống sổ sách, chứng từ kế toán, thu chi đúng chuẩn mực kế toán.
 • Lập các báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh…. cho Ban giám đốc
 • Lường trước nguy cơ và đưa ra chiến lược hoạt động tài chính nhằm tối đa hoá lợi nhuận cho công ty trên nguồn lực có sẵn và nguồn lực huy động bên ngoài.
 • Căn cứ trên cơ sở dữ liệu kế toán chủ động đưa ra những định hướng phù hợp và chuẩn bị báo cáo ban Giám đốc.
 • Tối ưu hoá dòng tiền bằng việc kiểm soát nguồn công nợ, nguồn thu, chi.
 • Đảm bảo hài hoà nhiệm vụ chức nămg kế toán tài chính với các phòng ban liên quan.
 • Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán, giữ bí mật các tài liệu và số liệu kế toán của Công ty.

3.5. Quyền hạn

 • Phân công và chỉ đạo trực tiếp tất cả các nhân viên kế toán tại Công ty.
 • Tham gia việc tuyển dụng( kiểm tra nghiệp vụ) thuyên chuyển, đề xuất nâng lương, nhận xét các nhân viên kế toán trong phạm vi quản lý.
 • Có quyền yêu cầu tất cả các bộ phận trong Công ty cung cấp đầy đủ, kịp thời các tài liệu, số liệu cho công tác kế toán, kiểm tra, kiểm soát nội bộ của Phòng hoặc Cơ quan hữu quan
 • Được quyền từ chối việc lập, ký hoặc duyệt các báo cáo, chứng từ, tài liệu không phù hợp với pháp luật hiện hành.

3.6. Báo cáo và ủy quyền

3.6.1. Báo cáo

 • Báo cáo tình hình tài chính kế toán liên quan Công ty với Ban giám đốc, Giám đốc Tài chính và Hội đồng thành viên khi có lệnh.
 • Hàng ngày viết Nhật ký công việc.
 • Định kỳ ngày 30 hàng tháng gửi báo cáo công việc trong tháng và kế hoạch cho tháng tiếp theo( bao gồm cả KPI) của Phòng cho ban giám Giám đốc.

3.6.2. Ủy quyền

Phó Kế toán trưởng là người được toàn quyền phân công và chỉ đạo trực tiếp tất cả các nhân viên Kế toán tại Công ty trong công việc hàng ngày khi Kế toán trưởng vắng mặt. Các quyền hạn khác chỉ có giá trị khi có văn bản ủy quyền.

4. Yêu cầu ứng viên

4.1. Kiến thức

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính kế toán.
 • Có chứng chỉ Kế toán trưởng.

4.2. Kỹ năng

 • Có kinh nghiệm trên 5 năm liên tục trong công tác kế toán viên hoặc trên 3 năm liên tục trong chức vụ Kế toán trưởng các doanh nghiệp.
 • Biết sử dụng các phần mềm phổ biến trên máy vi tính và phần mềm về Kế toán.

4.3. Đạo đức nghề nghiệp

 • Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, nhanh nhạy, sáng tạo, có ý thức chấp hành nguyên tắc, chế độ tài chính của Công ty và Nhà nước.
 • Lịch sự, hòa nhã với mọi thành viên trong công ty

5. Quyền lợi

5.1. Lương và thưởng

 • Lương cơ bản: thỏa thuận.
 • Thưởng hiệu suất công việc: dựa trên KPI đã thỏa thuận với Ban giám đốc.
 • Thưởng các ngày lễ tết: từ 500.000đ đến 1.000.000đ tùy vào ngày lễ.
 • Thưởng quý và thưởng năm.
 • Thưởng tết cổ truyền dân tộc hấp dẫn.

5.2. Môi trường làm việc

 • Môi trường năng động, cấp trên tôn trọng cấp dưới, cấp dưới kính trọng cấp trên.
 • Tất cả nhân viên đều được tự do bày tỏ ý kiến, quan điểm cá nhân.
 • Tôn trọng và không kì thị các bạn LGBT, người dân tộc thiểu số, ... các bạn được tự do thể hiện bản thân và được nói ra ý kiến, quan điểm của mình, miễn là không vi phạm pháp luật.
 • Được học hỏi và giúp đỡ lẫn nhau.
 • Nói không với drama, toxic và các hành vi quấy rối nơi công sở.

5.3. Chế độ và phúc lợi

 • Thử việc được nhận 100% lương.
 • Tham gia đầy đủ các chế độ về bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN) theo đúng quy định của pháp luật.
 • Được nghỉ lễ tết và hưởng đầy đủ các ngày phép theo đúng quy định của pháp luật.
 • Du lịch định kì hàng năm.
 • Các hoạt động giao lưu văn hóa thường niên (tiệc mừng lễ tết, đi công tác kết hợp tham quan du lịch ngắn hạn,...).
 • Đề xuất và xem xét tăng lương theo quy chế công ty.
 • Nếu ứng viên có nhu cầu học tập để nâng cao kiến thức chuyên môn, công ty sẽ hỗ trợ 70% học phí khóa học mà nhân viên đề xuất và mong muốn học.

5.4. Trang thiết bị và hỗ trợ

 • Công ty hỗ trợ máy tính làm việc.
 • Công ty tài trợ 100% chi phí mua các công cụ / phần mềm làm việc.
 • Công ty có bánh ngọt, trái cây và đồ uống (trà, cafe) hàng ngày dành cho nhân viên.

Dù kết quả ứng tuyển có thế nào, Thiên Tuế vẫn sẽ phản hồi các bạn !

Công Ty Cổ Phần Dược phẩm Thiên Tuế hoan nghênh các bạn ứng viên

Mọi thắc mắc về công việc, ứng viên vui lòng liên hệ:

Hotline/Zalo: 08888 3 15 17    |     Email: thientue.net.vn@gmail.com

Dược phẩm Thiên Tuế - Hợp tác chân thành

Dù kết quả ứng tuyển có thế nào, Thiên Tuế vẫn sẽ phản hồi các bạn !

Công Ty Cổ Phần Dược phẩm Thiên Tuế hoan nghênh các bạn ứng viên

Mọi thắc mắc về công việc, ứng viên vui lòng liên hệ:

Hotline/Zalo: 08888 3 15 17

Email: thientue.net.vn@gmail.com

Dược phẩm Thiên Tuế Hợp tác chân thành

Tìm hiểu thêm về văn hóa Thiên Tuế

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận