Ứng dụng Berberin (chiết xuất từ cây hoàng đằng) trong chăn nuôi gia súc – gia cầm

Trong hơn 30 năm trở lại đây, thế giới chưa phát minh thêm được 1...