Các nghiên cứu về curcumin với ung thư gan

curcumin-95%

Nhiều nghiên cứu trong vài năm qua đã đánh giá tác động của curcumin và các chất tương tự nó trên gan một số loài gặm nhấm cũng như tế bào gan người. Kết quả các nghiên cứu được thể hiện trong Bảng 1.

Tác dụng sinh họcCơ chế tác dụngNồng độNguồn
Curcumin ức chế sự di căn cũng như sự xâm nhập của các tế bào HCC-SK-Hep-1.↓ tiết MMP-910 mMLin và cộng sự
Curcumin ức chế sự xâm nhập và di căn của tế bào CBO140C12.↓ tiết MMP-9

↓ di căn fibronectin

↓ di căn laminin

0.1-10 mMOhasi và cộng sự
Curcumin ức chế histone acetyl hóa trong tế bào Hep3B↓ HAT, ↑ ROS50-100 mMKang và cộng sự
Curcumin cho thấy tác dụng chống tăng sinh tế bào Bel7402, SGC7901 và HL60.↑ chết theo chương trình

↓ hoạt động của telomerase

1-32 mMCui và cộng sự
Curcumin ức chế sự sống sót của tế bào Hepa1-6 bằng cách giảm biểu hiện của VEGF-A10-40 mg/mlJia và cộng sự
Curcumin làm giảm sự phát triển của tế bào Huh7, Hep3B, HepG2, SK-Hep-1, QGY-7703↑ chết theo chương trình25 mMWang và cộng sự
Curcumin ức chế sự tăng trưởng của tế bào HepG2↑ 8-OHdG

↑ ROS

↑ TBARS

2.5-40 mg/mlCao và cộng sự
Curcumin ức chế sự tăng sinh HEP3B, SK-Hep-1 và các tế bào SNU449↓ tín hiệu Notch1

↓ NICD

10-40 µMNing và cộng sự
Curcumin và dạng β-diketone của nó ức chế sự tăng sinh tế bào HA22T/VGH↑ chết theo chương trình5-25 µMSimoni và cộng sự
Curcumin cũng như tetrahydrocurcumin làm giảm sự tăng sinh của tế bào HepG220-180 µmol/lYoysungnoen và cộng sự
Curcumin và dẫn xuất GL63 của nó ức chế sự tăng trưởng của tế bào HepG2↑ chết theo chương trình

↑ CHOP

5-10-20 µMXiao và cộng sự
Curcumin đơn độc hoặc kết hợp với cisplatin và doxorubicin có tác dụng ức chế sự tăng trưởng của tế bào HA22T / VGH↑ chết theo chương trình

↓ NF- κB (p65),

↓ COX-2, c-myc,

↓ Bcl-XL, ↑ Bcl-XS

5-10-25 µMNotarbartolo và cộng sự

Bảng 1. Tác dụng sinh học của Curcumin trên nghiên cứu tiền lâm sàng in vitro cho bệnh ung thư gan

Chữ viết tắt:

 • CHOP (C / EBP homologous protein);
 • COX-2 (cycloxygenase-2);
 • 8-OHdG (8-hydroxydeoxyguanosine);
 • HAT (histone acetyltransferase);
 • MMP-9 (matrix metalloproteinase-9);
 • NF- κB (nuclear factor-kappaB);
 • NICD (vùng nội bào Notch1);
 • ROS (chất oxy hóa hoạt động);
 • TBARS (các chất phản ứng acid-thiobarbituric),
 • VEGF-A (yếu tố tăng trưởng nội mô mạch-A).

Curcumin và ung thư gan: nghiên cứu in vivo

Hơn một thập kỷ qua, nhiều nghiên cứu đã ghi nhận tiềm năng của Curcumin cũng như dẫn chất của nó trong việc phòng ngừa và điều trị ung thư gan nguyên phát. Kết quả các nghiên cứu này được thể hiện trong Bảng 2.

Tác dụng sinh họcCơ chế tác dụngLiều/thời gianNguồn
Thiết kế sử dụng hóa chất gây ung thư
Curcumin và dịch chiết nghệ làm giảm GGT+ trên chuột được sử dụng AFB1Curcumin 0.005% và nghệ 0.05%, chế độ ăn, 22 tuầnSoni và cộng sự
Điều trị curcumin bảo vệ khỏi tăng sinh khối u do DENA trên chuột↓ p21, ↓ p53, ↓ NF- κB200, 600 mg/kg, đường uốngChuang và cộng sự
Curcumin làm giảm ung thư tế bào gan do DENA ở chuột↓ p21, ↓ PCNA, ↓ Cdc20.2% chế độ ăn, 38 tuầnChuang và cộng sự
Curcumin làm giảm GGT+ do DENA và ung thư tế bào gan ở chuột0.2; 1.5% chế độ ăn; 10 tuầnThapliyal và cộng sự
Curcumin ngăn ngừa DENA được khởi phát và phát triển 2-AAF, thay đổi chỉ số GGT+/GST+ ở chuột↑ ATPase, ↑ ALP, ↑ G6Pase, ↓ GGT, ↓ GST-P200 mg/kg/day, đường uống; 5 ngàyShukla và Arora
Curcumin chặn đáng kể DENA-được khởi phát và tỉ lệ PB-promoted trên chuột↓ ALT,  ↓ AST,  ↓ ALP,  ↓ BR100 mg/kg/day, đường uống; 14 tuầnSreepriya và Bali
Sử dụng curcumin làm giảm nhẹ mất cân bằng oxi hóa gan do DENA/PB trên chuột↑ GSH, ↑ GST, ↑ GPX, ↓ MDA100 mg/kg/day, đường uống; 14 tuần
Curcumin ngăn chặn hình thành ung thư gan do DHPN trên chuột10, 100, 200 µM, tiêm màng bụng, 22 tuầnHuang và cộng sự
Curcumin thất bại trong việc bảo vệ chống lại ung thư tế bào gan ở chuột do DHPN, EHEN và DMAB1% chế độ ăn, 36 tuầnTakaba và cộng sự
Curcumin không ức chế được tăng GST-P+ do DENA trên chuột0.5% chế độ ăn, 6 tuầnHirose và cộng sự
Curcumin không ngăn chặn được GST-P+ do DENA/MeIQx trên chuột0.5% chế độ ăn, 26 tuầnHirose và cộng sự
Curcumin không làm giảm GST-P+ trước khi phát triển khối u ở chuột do DENA và PCB-770.5% chế độ ăn, 80 ngàyTharappel và cộng sự
Curcumin không bảo vệ được khi chống lại ung thư gan do đồng ở chuột0.5% chế độ ăn, 100 tuầnFrank và cộng sự
Thiết kế sử dụng tế bào ung thư để gây ung thư
Curcumin hạn chế phát triển khối u ở chuột20 µg/kg/ngày; tiêm màng bụng; 6 ngàyBusquets và cộng sự
Curcumin ngăn chặn di căn trong gan ở chuột100, 200 mg/kg/ngày; đường uống; 20 ngàyOhasi và cộng sự
Curcumin làm suy yếu đáng kể sự phát triển khối u ở chuột50, 100, 200 mg/kg/dayCui và cộng sự
Curcumin làm suy yếu đáng kể sự phát triển khối u ở chuột100 mg/kg/day; tiêm màng bụng; 16 ngàyNing và cộng sự
Curcumin có hoạt tính chống tăng sinh mạch ở chuột↓ mật độ mạch máu3000 mg/kg/day; đường uống; 14 ngàyYoysungnoen và cộng sự
Curcumin có hoạt tính chống tăng sinh mạch ở chuột↓ COX-2, ↓ VEGF300, 3000 mg/kg/ngày; đường uống; 14 ngàyYoysungnoen và cộng sự
Curcumin và tetrahydrocurcumin ngăn chặn tăng sinh mạch khối u ở chuột↓ mao mạch300. 3000 mg/kg/ngày; đường uống; 21 ngàyYoysungnoen và cộng sự

Bảng 2. Tác dụng sinh học của curcumin trên nghiên cứu tiền lâm sàng in vivo cho bệnh ung thư gan

Chữ viết tắt:

 • 2-AAF (2-acetylaminofluorene);
 • AFB1 (aflatoxin B1);
 • ALT (alaminine transaminase);
 • ALP (alkaline phosphatase);
 • AST (transaminase aspartase);
 • ATPase (adenosine triphosphatase);
 • BR (bilirubin);
 • COX-2 (cycloxygenase-2);
 • DENA (diethylnitrososamine);
 • DHPN (2,2′-dihydroxy-di-n-propylnitrosamine);
 • DMAB (3,2′-metyl-4-aminobiphenyl);
 • EHEN (N-ethyl-N-hydroxyethylnitrosamine);
 • G6Pase (glucose-6-phosphatase);
 • GGT (transpeptidase gamma-glutamyl);
 • GPX (peroxidase glutathione);
 • GSH (glutathione);
 • GST (glutathione S-transferase);
 • GST-P (glutathione S-transferase dạng placental);
 • i.p (intaperitoneal);
 • MDA (malondialdehyde);
 • MeIQx (2-amino-3,8-dimetylimidazo [4,5-f] quinoxaline);
 • NF- κB (nuclear factor-kappaB);
 • p.o. (per os), PB (phenobarbital);
 • PCB-77 (3,3 ‘, 4,4’-tetrachlorobiphenyl);
 • PCNA (proliferating cell nuclear antigen);
 • VEGF (yếu tố tăng trưởng nội mô mạch);

Kết luận

Có nhiều nghiên cứu tiền lâm sàng in vitro và in vivo, tuy nhiên, cần nhiều hơn nữa để curcumin có thể sử dụng thông dụng trên lâm sàng cho bệnh ung thư gan. Các thử nghiệm lâm sàng phải được thiết kế tốt, giúp đánh giá một cách hệ thống tác dụng chống ung thư của Curcumin trên bệnh HCC.

Curcumin có sinh khả dụng thấp, nồng độ điều trị thấp của Curcumin ở người được nghiên cứu là một lý do lớn khiến nhiều thử nghiệm không thành công. Cần phát triển dạng thuốc mới để nâng cao sinh khả dụng của curcumin và chứng minh hiệu quả chống ung thư trên nghiên cứu lâm sàng.

Nghiên cứu dịch tễ học, tiến hành theo vùng địa lý như Nam Á, nơi mà nghệ được sử dụng trong bữa ăn, sẽ cung cấp manh mối có giá trị về tác dụng chống lại ung thư gan của Curcumin. Ngoài Curcumin, gia vị này cũng chứa ít nhất ba curcuminoid polyphenolic khác.

Vì thế, vài trò của việc phối hợp tác dụng các curcuminoid cần được chú ý. Mặc dù Curcumin có mặt trong chế độ ăn của nhiều nước và được xem là an toàn, không có độc tính nhưng ảnh hưởng lâu dài cần đươc chứng minh, liều cao và liều an toàn cần được xác định.

Cuối cùng, tuy cần có nhiều nỗ lực hơn nữa để áp dụng thành công trên lâm sàng nhưng Curcumin hứa hẹn là một chất có khả năng ngăn chặn và điều trị HCC.

Mua Curcumin (Turmeric extract) ở đâu uy tín chất lượng

Tinh bột nghệ Curcumin (Turmeric extract) đang ngày càng trở nên phổ biến hơn. Trên thị trường xuất hiện ngày càng nhiều các chế phẩm từ curcumin với đủ mọi hình thức: trà túi lọc, cao mềm, dung dịch uống… và đặc biệt là các loại thực phẩm chức năng với curcumin là thành phần chính.

Các loại chiết xuất nghệ vàng curcumin mà Công Ty Cổ Phần Thiên Tuế đang phân phối

 • Nano Curcumin: đây là hoạt chất chính có trong tinh bột nghệ được bào chế dưới dạng hạt siêu nhỏ với kích thước tính bằng nano mét. Hàm lượng curcumin từ 10% đến 20%.
 • Curcumin 95%: chiết xuất Tinh Bột Nghệ là tên thương mại của sản phẩm nguyên liệu Curcumin 95%, có dạng bột, màu vàng cam, tan hoàn toàn trong nước được phân phối độc quyền bởi Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Thiên Tuế.
 • Nanocurma-S: đây là hoạt chất chính có trong tinh bột nghệ được bào chế dưới dạng hạt siêu nhỏ với kích thước tính bằng nano mét và đặc biệt là có thể tan được trong nước. Hàm lượng curcumin đạt 10%.
 • Meriva: là tinh bột nghệ được sản xuất bằng công nghệ Phytosome® cực kỳ hiện đại.
nano-curcumin-chiet-xuat-tu-tinh-bot-nghe-nano-curcumin-turmeric-starch

Nano curcumin

curcumin-95-chiet-xuat-tu-cu-nghe-curcumin-95-turmeric-extract

Curcumin 95%

nanocuma-s-chiet-xuat-tinh-bot-nghe-tan-hoan-toan-trong-nuoc

Nanocuma-S

meriva-curcumin-phytosome

Meriva (curcumin phytosome®)

Sản phẩm Tinh bột nghệ Curcumin (Turmeric extract) được bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.

Với ưu thế sở hữu dây chuyền sản xuất cao khô/cao lỏng dược liệu hiện đại, đạt chuyển GMP, Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiên Tuế tự hào là nhà phân phối các loại curcumin đáp ứng được yêu cầu sản xuất của Quý khách hàng.

Thông tin chi tiết hoặc nhận báo giá, vui lòng liên hệ:

Hotline/Zalo: 08888 3 15 17    |     Email: thientue.net.vn@gmail.com

Dược phẩm Thiên Tuế - Hợp tác chân thành

Thông tin chi tiết hoặc nhận báo giá, quý khách vui lòng liên hệ:

Hotline/Zalo: 08888 3 15 17

Email: thientue.net.vn@gmail.com

Dược phẩm Thiên Tuế - Hợp tác chân thành -

Nguyên liệu sản xuất
Thức ăn & Thuốc thủy sản

Danh mục nguyên liệu phục vụ cho việc sản xuất các loại Thức ăn và Chế phẩm, Thuốc thủy sản.

Nguyên liệu sản xuất
Thức ăn chăn nuôi

Danh mục nguyên liệu phục vụ cho việc sản xuất các loại Thức ăn chăn nuôi và Thuốc thú y.

cong-cty-co-phan-duoc-pham-thien-tue-logo-white-background

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Thiên Tuế
THIENTUE PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY
Xin chào quý khách! Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Thiên Tuế (Thientue Pharma JSC) tự hào là đơn vị cung cấp nguyên liệu dược liệu cho sản xuất Thực phẩm chức năng, Thức ăn chăn nuôi và Thuốc thú y - thủy sản hàng đầu Việt Nam. Thiên Tuế xin gửi tới Quý khách hàng lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe, may mắn và thành công. Chúng tôi rất mong nhận được sự hài lòng từ quý khách hàng.
Xin cám ơn quý khách!

cong-cty-co-phan-duoc-pham-thien-tue-logo-white-background
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Thiên TuếTHIENTUE PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANYXin chào quý khách!Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Thiên Tuế (Thientue Pharma JSC) tự hào là đơn vị cung cấp nguyên liệu dược liệu cho sản xuất thực phẩm chức năng và thức ăn chăn nuôi hàng đầu Việt Nam.Thiên Tuế xin gửi tới Quý khách hàng lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe, may mắn và thành công. Chúng tôi rất mong nhận được sự hài lòng từ quý khách hàng.Xin cám ơn quý khách!
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận